Nhớ Người Hay Nhớ

Tác giả: Châu Đăng Khoa

Ca sĩ: Khói & Châu Đăng Khoa & Sofia

[Sofia]:. Nhớ người, hay nhớ ta!? Nhớ, người hay nhớ ta, nhớ người! Nhớ người ta hay nhớ, người ta. Nhớ người chẳng nhớ ta! Nhớ, người ta chẳng hay, nhớ người! Nhớ người chẳng hay, nhớ người ta ... Đêm nay, đêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Sofia