Mùa Thu Năm Ngoái

Tác giả: Hồ Dzếnh

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng; Chế Linh; Lê Tuấn

Trời không nắng cũng không mưa. Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Chiều buồn như mối sầu chung. Lòng im nghe thoảng tơ lòng trống sang. Đâu hình tàu chậm quen ga. Bâng khuâng gió nhớ về.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Dzếnh