Wake Up In The Sky

Tác giả: Bruno Mars & Gucci Mane & Kodak Black

Ca sĩ: Bruno Mars & Gucci Mane & Kodak Black

Fly, fly, fly. It's Gucci (it's Gucci). Huh? Fly (woo). I drink 'til I'm drunk (yeah), smoke til I'm high (yeah). Castle on the hill (well damn), wake up.

danh sách bài hát của ca sĩ Kodak Black