Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sĩ: Thu Hiền & Kiều Hùng

Ca sĩ khác: Thu Hiền (beat); Hoàng Tùng & Trần Hồng Nhung; Vân Khánh; Phạm Phương Thảo-Sỹ Thịnh; Việt Hoàn & Anh Thơ; Thu Huyền & Đăng Thuật

Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn. Mà đời không ngại đào mấy con kênh. Ðắp hồ xây đập, ta đưa dòng nước ngọt. Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Kiều Hùng