Tâm Tình

Tác giả: Rum

Ca sĩ: Rum & Chees

Đoạn 1:. Tâm mang người thương vấn vương. Tình anh qua muôn trùng khơi sao nặng mang vết thuong. Như áng mây bên trời, gió thoáng qua đôi lời. Thuyền đưa người sang sông sao lòng anh vẫn ngóng trông. Rồi sau bao ngày qua,

danh sách bài hát của ca sĩ Chees