Tình Anh

Tác giả: Đình Dũng

Ca sĩ: Đặng An Nhiên

Ca sĩ khác: Nhật Khang; Đình Dũng; Vũ Hoàng

Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó. Em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng.

danh sách bài hát của ca sĩ Đặng An Nhiên