Liên Khúc: Thương Về Miền Trung

Tác giả: Châu Kỳ & Duy Khánh;

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Nhã Thanh

1. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường. Người hỡi, có về miền quê hương Thuỳ Dương. Nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Duy Khánh;