Túp Lều Vàng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Nguyễn Đình Vũ & Nboro

Thưa má, thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cau nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng vu quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng.

danh sách bài hát của ca sĩ Nboro