Blame Game

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: John Legend & Kanye West & Salience

Whose fault? Let's play the blame game, I love you, more. Let's play the blame game for sure. Let's call out names, names, I hate you, more. Let's call out names, names, for sure. I'll.

danh sách bài hát của ca sĩ Salience