Hoa Đã Tàn Phai

Tác giả: Khoa & MTK

Ca sĩ: Khoa & MTK

Hình như ta dần quên đi những thứ thân thuộc quanh đây. Lòng tin ai dần phân ly thay thế giọt lệ hoen mi. Anh biết đã trao quá nhiều niềm tin giờ nhận được gì. Còn lại là nỗi đau dây dứt cứ thế khó phai. Đã mất bao nhiêu.

danh sách bài hát của ca sĩ MTK