River Don't Runnn

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Nelly & Murphy Lee & Stephen Marley

Yeah, yeah, yeah, yeah, right down. Right down, light on, right down. They say, walk down the river. Cause the river don't run. Same thing makes you laugh, makes you cry. That's why what goes.

danh sách bài hát của ca sĩ Stephen Marley