Kingdom Coming

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Emeli Sandé & Wretch 32

Ho-oh, ho-oh, woah. Ho-oh, ho-oh, woah. Ho-oh, ho-oh, woah. Daddy been cleaning windows. Daddy been shining shoes. Daddy's a taxi driver. Driving all night surviving on a.

danh sách bài hát của ca sĩ Wretch 32