Spirit

Tác giả: Labrinth & Beyoncé & ILYA

Ca sỹ thể hiện: Beyoncé

Uishi kwa muda mrefu mfalme. (Uishi kwa uishi kwa). Uishi kwa muda mrefu mfalme. (Uishi kwa, uishi kwa). Yeah, yeah, and the wind is talkin'. Yeah, yeah, for the very first time. With a melody that.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ ILYA