Đừng Xa Nhau

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Khánh Linh & Tấn Minh

Ca sĩ khác: Tuấn Ngọc & Thái Thảo; Ý Lan; Hồng Hạnh & Thanh Long Bass; Thái Thanh; Thái Hiền; Hương Lan & Tấn Phát; Lệ Thu; Nhã Phương; Sĩ Phú (trước 75); Thanh Vũ (trước 75); Thái Thanh (trước 75); Bằng Kiều; Họa Mi; Quỳnh Dao; Tuấn Ngọc; Khánh Ly; Duy Quang

Đừng xa nhau! Đừng quên nhau! Đừng rẽ khúc tình nghèo. Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau. Đừng buông mau! Đừng dứt áo! Đừng thoát giấc mộng đầu, dù cho đêm có không bền lâu. Đời phai mau, người ghen nhau, lòng.

danh sách bài hát của ca sĩ Khánh Linh & Tấn Minh