Nghìn Thu Đẹp Mãi

Tác giả: Hữu Ý-Minh Trang

Ca sĩ: Hồng Ngọc Diễm

Em như áng mây trời vô trú xứ. Bềnh bồng trôi trong vũ trụ hồn anh. Buổi sơ giao bước đầu vào cuộc lữ. Mà nghìn thu đẹp mãi chuyện ngày xanh. Em như nắng sưởi lòng anh băng giá. Như bản tình ca xoa dịu nỗi sầu. Như ngọn.

danh sách bài hát của ca sĩ Hồng Ngọc Diễm