Luôn Yêu Đời

Tác giả: Nguyễn Đức Cường

Ca sĩ: Đen & Cheng

Ca sĩ khác: Đen

Làm một ngọn cây bay lên không trung. Là làn mây đang trôi ung dung. Đợi nắng lên yahh. Thật nhiều điều không cho ta yên vui. Đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana yeah. Đã từng bị vây trong cơn u mê. Từng được nghe.

danh sách bài hát của ca sĩ Cheng