Dear

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lê Hiếu & RPT Gonzo

Ca sĩ khác: Ben&Ben

GONZO:. Gửi những cô gái ta từng hẹn hò em dạo này ổn không? Về phần anh mọi chuyện dạo này vẫn vậy, vẫn ngổn ngang. Nếu có khi nào tình cờ bắt gặp nhau ở một chỗ đông. Liệu em có ngại nếu tôi lại gần em nhẹ nhàng vỗ.

danh sách bài hát của ca sĩ RPT Gonzo