Missin' You

Tác giả: Mikkel Eriksen

Ca sỹ thể hiện: Trey Songz

I can't stop missing you. Wish I was there with you. I can't stop missing you. No, no, no, no. I can't stop missing you (no). Wish I was there with you (with you). I can't stop missing you. No, no, no,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mikkel Eriksen