Xin Cho Con Biết

Tác giả: Phạm Vĩnh Sơn & Vũ Ngọc Báu

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Xin cho con biết tín trung dẫu nhiều thử thách gian truân. Xin cho con biết sống vui cho dù ngàn nỗi đau thương. Xin cho con biết chứa chan dẫu ai lòng như băng giá. Chúa ơi dạy con biết tín trung suốt đời. Xin.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Báu