Cho Con Biết Dùng Tiền

Tác giả: Nhạc Phạm Vĩnh Sơn, thơ Nguyễn Ngọc Dự

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Có tiền có tiền nệm ấm chăn êm. Không mua được giấc ngủ vui êm đềm. Đồng tiền đồng tiền đổi tước mua quan. Ân tình thương mến ai mà bán sang. Tiền bạc tiền bạc Thập Giá đổi trao. Không mua được Đấng nằm trên Thập.

Con Gọi Tên Mẹ

Tác giả: Phạm Vĩnh Sơn

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Con gọi tên mẹ hừng đông trưa tối. Con kêu tên mẹ dù nắng mưa rơi. Con kêu Thánh danh mẹ đời con đổi mới. Con gọi tên mẹ lòng vui phơi phới. Con kêu tên mẹ đời hết chơi vơi. Con kêu mãi tên mẹ, mẹ con suốt.

Tình Người

Tác giả: Nhạc Phạm Vĩnh Sơn, thơ Phong Thi

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Hãy nhìn người bằng đôi mắt Giêsu, đem yêu thương vào thay thế hận thù. Hãy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên.

Xin Cho Con Biết

Tác giả: Phạm Vĩnh Sơn & Vũ Ngọc Báu

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1. Xin cho con biết tín trung dẫu nhiều thử thách gian truân. Xin cho con biết sống vui cho dù ngàn nỗi đau thương. Xin cho con biết chứa chan dẫu ai lòng như băng giá. Chúa ơi dạy con biết tín trung suốt đời. Xin.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Vĩnh Sơn