Trách Người Vội Quên

Tác giả: Hoàng Trọng Thụy

Ca sỹ thể hiện: Hạ Vy

Từ đây cách xa rôi người ơi. Còn đâu luyên lưu thuở ban đâu. Ngày nao mình hứa bên nhau. Nguyện thề trọn kiếp mai sau. Mà người đành nỡ quên mau. Lòng em trót yêu tình đặm sau. Dù anh nở quên mối duyên đầu. Nghẹn ngào lịm.

Vì Tình Còn Đây

Tác giả: Hoàng Trọng Thụy

Ca sỹ thể hiện: Trịnh Hiển

Người yêu ơi, trong đêm thanh vắng em đang mơ về ai ..? Cơn mơ như cuốn anh xa vòng tay em. Khi em chốn dấu bao nhiêu kỷ niệm bên nhau. Người yêu ơi, trong đêm thanh vắng nhìn mãi xôn xao. Hồn bay khuất tan bên.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy