Tình Bằng Hữu

Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Ca sỹ thể hiện: Cao Thị Thắng; Thiên Hùng

Ai hiểu được nỗi lòng người viễn xứ. Khi quê hương đã thật gần dưới cánh phi.... 1-....... cơ (xg) (------). Vườn cây xanh (xê).---- bao bọc phi trường (lịu). 2- Qua Thạnh Lộc, An Nhơn (xê).----. Quận Gò Vấp, Hốc Môn.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thu Diệp