Chào Nguyên Xuân

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Xin chào nhau giữa con đường. Mùa xuân phía trước miên trường phía sau. Xin chào nhau giữa tuyết sương. Ngựa xe hun hút bóng hoang liêu cài. Hỏi rằng hỏi rằng người ở quê đâu? Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà. Hỏi rằng.

Gót Son Lấp Vùi

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Em đi chẳng ngó gì lúc Sài Gòn đang vui. Sài gòn nhìn theo khóc, một gót son lấp vùi. Em đi về nơi ấy, tôi đứng lặng Sài Gòn. Nhìn theo em tôi khóc, những bước chân mõi mòn. Em đi em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ. Đường nào.

Một Buổi Trưa

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc. Mây trên trời, xuống phủ ở trên vai. Một buổi trưa, đi về trong ngõ nọ. Nắng trên trời, đổ xuống lá trên cây. Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc. Bờ xanh cây, nấm mộng nhớ chân.

Ôi Một Người Con Gái

Tác giả: Trấn Quế Sơn

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Ôi một người con gái là đúng một bầu trời. Là sinh con đẻ cái đẹp bằng hạt mưa rơi. Ôi một người con gái dù là gái đốt than. Cũng đẹp như suối ngàn cũng ngời ngợi khen hương. Ôi em gái thôn làng ơi. Anh đã thấy lá nhành.

Thôn Nữ

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Ôi em thục nữ vô ngần. Em đi thể điệu Tố Nga. Em từ thôn ổ em ra. Thành thân cốt cách ngọc ngà. Ôi em thục nữ vô vàn. Điêu linh tần ngần trước sau. Anh từ vô tận tiêu tao. Gặp em quấn quýt ngọt ngào.. Yêu em! Thương em.

Thưa Các Em Miền Nam

Tác giả: Nhạc Trấn Quế Sơn, thơ Bùi Giáng

Ca sỹ thể hiện: Quang Hào

Đây Mỹ Tho, Mỹ Thọ, Châu Đốc. Đây Long Xuyên, Sa Đéc, Cần Thơ. Đây miên man sóng triều Cửu Long. Cồn hoang bãi vắng, bờ xanh bến đục. Em đi không, bến bờ Bạc Liêu. Em bão giông, sóng nước Tiền Giang. Thưa các em: Anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trấn Quế Sơn