Ai Đổi Thay Vô Thường 1

Tác giả: Anh Lan & Châu Bằng

Ca sỹ thể hiện: Tâm Thư

Như kiếp mây trôi dạt , từ khi người bỏ ta đi. Ôm nổi đau nghẹn lời , nghìn đêm khâu vá thương mong. Ngày tháng âm thầm trôi......mênh mang dấu muộn chia buồn. Ôm xác thân muộn phiền , mộng xưa trả lại cho người. Ai !

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Châu Bằng