Tháng Tư Nhuộm Tóc

Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh & Trần Mộng Tú

Ca sỹ thể hiện: Hương Giang

( Thơ Trần Mộng Tú ). Tháng tư nghiêng xuống vai gầy. Em về nhuộm ngọn tóc mây ngập ngừng. Sợi nôn nao sợi phân vân. Sợi xa nhung nhớ sợi gần thiết tha. Sợi bình an sợi can qua. Sợi gần quê cũ sợi xa xứ người. Sợi vui.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Mộng Tú