Khung Trời Cũ

Tác giả: Nhạc Và Lời Eric Lê Phúc

Ca sỹ thể hiện: Lê Phúc; Hương Lan

1. Anh đi rồi đường chia rẽ đôi. Đường phố xôn xao bây giờ vắng buồn. Ngôi trường cũ những con đường quen. Còn ai đón đưa em khi mưa trở về. 2. Xa nhau rồi tình cũng rêu xanh. Đời cuốn trôi bao lời ước thề. Ân.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Và Lời Eric Lê Phúc