Gửi Cô Oanh

Tác giả: Nhạc Vân Hanh, thơ Nguyễn Bính

Này hỡi cô em tuổi xuân tươi. Mái tóc buông dài chiều lả lơi. Tôi yêu nụ cười trong nếp lá. E thẹn cùng ai biết yêu người. Em có hay đâumột chàng trai. Đem lòng thi sĩ ưa mơ màng. Tay trắng bàn tay trên gác vắng. Trao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vân Hanh