Tình Thập Tự

Tác giả: Lm. Hải Đăng

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân; Phan Đinh Tùng

1. Có người treo đứng trên cây thập giá...hơi thở thoi thóp, dõi mắt nhìn đời. Mọi người đi qua khinh chê ruồng rẫy, nhạo báng chê cười, ôi nhục thay. Có người treo đứng trên cây thập giá... chịu chết hy sinh cứu chuộc trần.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Hải Đăng