Chuyện Phim Buồn

Tác giả: John D. Loudermilk

Ca sỹ thể hiện: Kiều Nga; Minh Xuân; Thanh Mai; Vy Vân; Thái Thảo; Ngọc Lan

Những khi lỡ xem phim buồn, thường làm tôi khóc ngất ngây... Đành lấy có mỗi vé vậy. Vì biết chắc tối anh đi làm. Đèn đóm tắt hết khi phòng máy. Sắp chiếu khuôn phim đầu. Và đúng tới lúc khúc phim tình thế. Quốc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ John D. Loudermilk