Chân Nguyên

Tác giả: Trực Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu; Hà Thanh; Gia Huy

Chân nguyên - Tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang. Chân nguyên - Bóng dáng song sinh từ cõi địa đàng. Mãi theo hoa đốm hư không. Chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về. Ta quên đường về... Chân nguyên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trực Tâm