Phiến Đá Rêu Xanh - Tình Khúc La Tuấn Dzũng 3

Phiến Đá Rêu Xanh - Tình Khúc La Tuấn Dzũng 3
Những nỗi nhớ về kỷ niệm xa xưa, những ưu tư về sự chia cách. Tình Khúc La Tuấn Dzũng 3.
Người tạo: music9x
Ngày tạo: 4 tháng 10 năm 2016
Lượt xem: 698
Số bài hát: 7 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN