Chút Tình Cho Huế

Tác giả: Nhật Lệ

Người ơi... có về miền... thùy dương. Cùng tôi... nhắn giùm... một niềm thương. Ngoài nớ... trăng soi có còn... dọi xuống dòng Hương. Nghe ai hát đêm trường. Người ơi... còn nhớ... chăng. Năm tháng... thương hoài...

Gửi Người Giới Tuyến (Gởi Người Giới Tuyến)

Tác giả: Nhật Lệ

Ca sỹ thể hiện: Dạ Nhật Yến

Tôi không quên anh, đem nhiệt tình vì yêu đất nước. Tôi không quên anh, khi xuân về không mơ dừng bước. Tôi không quên anh, lạnh chiều đông gió mưa bay. Bạn cùng cây súng đôi vai, nhủ lòng quên nỗi đắng cay. Tôi không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Lệ