Càn Khôn Ơi Xin Rót Rượu Giùm Ngay

Tác giả: Tôn Nữ Đồng Khánh

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Buổi sáng chim bay về biển tây. Ta đi trời bạt gió sông đầy. Chiều hôm con vạc về bên núi. Ta cũng mềm theo hạt sương vay. Chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi. Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường. Ôi quá hẹp những con.

Có Hề Chi Vàng Một Chút Rong Rêu

Tác giả: Tôn Nữ Đồng Khánh

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Mưa tắm gội cho đời sông được mới. Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng. Lòng ta đây cung đàn mùa say tới. Có hề chi vàng một chút rêu rong. Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi. Trời bao la dù chút lá cội nguồn. Ta cứ thế.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tôn Nữ Đồng Khánh