Những album tạo bởi minh tuong (14 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ánh Tuyết 1 1485
Sĩ Phú 1 1887
Thái Hiền 4 2155
Hương Mơ 2 2796
Lan Ngọc 1 1144
Ngọc Hạ 2 1966
Mai Thiên Vân 2 2974
Hồng Hạnh 1 1608
Mai Hoa 1 1177
Phương Dung 1 1547
Ánh Tuyết 3 1698
Ái Vân 11 3628
Minh Chau 1 891
Thanh Thuy 13 6005