Những album tạo bởi minh tuong (14 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ánh Tuyết 1 1544
Sĩ Phú 1 1955
Thái Hiền 4 2220
Hương Mơ 2 2867
Lan Ngọc 1 1199
Ngọc Hạ 2 2046
Mai Thiên Vân 2 3046
Hồng Hạnh 1 1642
Mai Hoa 1 1238
Phương Dung 1 1576
Ánh Tuyết 3 1766
Ái Vân 11 3741
Minh Chau 1 960
Thanh Thuy 13 6216