Những album tạo bởi minh tuong (14 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ánh Tuyết 1 1512
Sĩ Phú 1 1920
Thái Hiền 4 2180
Hương Mơ 2 2830
Lan Ngọc 1 1170
Ngọc Hạ 2 2005
Mai Thiên Vân 2 3008
Hồng Hạnh 1 1621
Mai Hoa 1 1206
Phương Dung 1 1562
Ánh Tuyết 3 1729
Ái Vân 11 3682
Minh Chau 1 929
Thanh Thuy 13 6113