Những album tạo bởi minh tuong (14 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ánh Tuyết 1 1619
Sĩ Phú 1 2022
Thái Hiền 4 2273
Hương Mơ 2 2940
Lan Ngọc 1 1269
Ngọc Hạ 2 2127
Mai Thiên Vân 2 3108
Hồng Hạnh 1 1675
Mai Hoa 1 1314
Phương Dung 1 1616
Ánh Tuyết 3 1834
Ái Vân 11 3861
Minh Chau 1 1043
Thanh Thuy 13 6351