Dòng Sông Ai Đã Đặt Tên

Tác giả: Trần Hữu Pháp

Ca sỹ thể hiện: Long Nhật; Vân Khánh; Hương Mơ; Thanh Thanh Hiền; Hòa Tấu; Thanh Hoa; Hồng Thảo

Dòng sông ai đã đặt tên. Để người đi nhớ Huế không quên. Xa con sông mang theo nỗi nhớ. Người ở lại tháng năm đợi chờ. Mùa Thu trăng lên trên bến Phú Văn Lâu. Xưa ai ngồi ai câu ai sầu mà ai thảm. Ai thương ai cảm ai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hữu Pháp