Dòng Sông Cạn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo

Ca sỹ thể hiện: Diễm Liên; Thanh Hà; Thanh Vân

Dòng sông không mang con thuyền. Nên đành muôn đời đứng đợi. Để trông bên kia đáy bờ. Để bên đây ta mong em suốt kiếp. Dòng sông không mang con thuyền. Nên tình đấp đầy sử dạ. Để em vui chơi bên kia bờ. Cho tình ai mong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo