Dấu Vết Địa Đàng

Tác giả: Linh Phương

Ngày mai ta xa thật xa, lệ hoen em hôn anh từ biệt. Thời gian đến, bao sầu nhớ, bao lời nói dặn lòng. Thì thôi một lời hứa, cho lòng ai ấm trên môi nụ cười. Dù biết ta mãi mãi, mãi mãi mất nhau. Người hỡi, thôi đừng.

Yêu Trăng

Tác giả: Nhạc Linh Phương, thơ Hà Bỉnh Trung

Ca sỹ thể hiện: Hiếu Thuận

Làm sao yêu được em. Làm sao quên được em, làm sao ôm vào tay. Như trăng ôm Lý Bạch. Nếu rượu Tình không say... Tình em như ngàn mây. Tình anh như hơi gió. Lại gần em... em bay. Tình em như vầng trăng, tình anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Linh Phương