Gần Sông Babylon

Tác giả: Nguyền Khắc Xuyên

Gần sông Babylon. Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion. Gần sông Babylon. Ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion. Trên cây dương liễu ấy. Ta treo đàn ta. Bọn dẫn ta đi đày xa. Chúng xin ta ca. Chúng xin ta ca một khúc hân hoan. Hãy ca.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyền Khắc Xuyên