Hồ Lãng Bạc

Tác giả: Xuân Tùng

Ca sỹ thể hiện: Mộc Lan; Mai Hương; Thanh Lan

Thuyền bơi gieo lướt trên hồ đầy nước trong. Bọt tung theo sóng kêu dạt dào. Buồm căng nặng gió mang thuyền đi lướt nhanh. Én nhào trên nước long lanh. Bờ xa bát ngát ven trời mây sóng đưa. Thành cây xa tắp trong mây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Tùng