Khi Em Về (Khi Anh Về)

Tác giả: Vũ Thái Huy

Khi em về mảnh sân rêu đã úa. Dưới hiên xưa còn nguyên vẹn dấu giầy. Trang sách cũ trong sân im lắng đợi. Chút dịu dàng hương tóc em bay. Vuông cỏ héo trong vườn xanh trở lại. Hoa ngọc lan dăm cánh rụng sau hè. Em.

Vầng Trăng Lẻ Bóng

Tác giả: Vũ Thái Huy

Chỉ còn lại vầng trăng. Đường xưa tròn bóng lá. Tình yêu ngỡ vĩnh hằng. Bông một ngày xa ngái. Em em giờ xa mãi. Tình trong anh vẫn rằm. Biết em giờ kỷ niệm. Đã vây tròn tháng năm. Anh về lại mùa thu. Lá vàng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thái Huy