Đêm Trắng

Tác giả: AXN

Rap:. Đêm qua trong cơn mê anh nghe bao yêu thương quanh đây... Đi bên nhau tay trong tay.. ta mong sao em luôn bên ta , nhưng hôm nay em đâu có hay... Anh cô đơn thức trắng bao đêm...bu...bu...nhu lời ru.Đã hiện về.

Mưa Sao Băng

Tác giả: AXN

Những ánh sáng dịu dàng giữa đêm trời sao vô tận. Anh luôn di bên người cùng ngắm sao băng rơi nơi cuối trời... Ánh sáng giữa ngàn lời cháy lên thoáng chút yêu thương. Khi lòng anh câm lăng là trái tim anh như muốn nói.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ AXN