Lời Chào Của Em (Lời Chào Của Anh)

Tác giả: Nghiêm Bá Hồng

Ca sỹ thể hiện: Hồng Nhung

Đi đến nơi nào lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước con đường bớt xa. Lời chào thành quà khi gặp các cụ già. Lời chào thành hoa nở vui trên đường xa. (. . . . . . . . . . . . . . ra bao điều tốt). Lời chào của em.. là.

Bàn Tay Xíu Xíu

Tác giả: Nghiêm Bá Hồng & Trần Duy Hưng

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Bàn tay xíu xíu trông như năm cánh hoa đây bàn tay cha còn đây bàn tay me. Em muốn luôn được khen ngoan mai này khôn lớn dựng xây non nước nhà mai này khôn lớn dựng xây non nước nhà. Bàn tay xíu xíu trông như năm cánh hoa.