Màu Mủ Anh Màu Áo Em

Tác giả: Trần Thiện Thanh & Trần Thiện Thanh Toàn

Ca sỹ thể hiện: Mai Lệ Huyền

Khi em đã yêu anh chàng lính Thủy Quân Lục Chiến. Bạc mầu áo trận, bạc luôn cả chiếc mũ xanh. Khi em đã yêu anh chàng áo rằn dọc ngang. Mầu áo xanh rừng em nhớ mang. Hay em đã yêu anh chàng lính Dù là anh. Dù tung.

Mơ Một Ngày Về

Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh & Trần Thiện Thanh Toàn, thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

Ca sỹ thể hiện: Quốc Anh

Mẹ ơi, con đã về đây. Bao năm trông đợi có ngày hôm nay. Con quỳ xuống chấp tay khấn vái. Di ảnh ba, trăm lạy ba ơi! Ba tự sát sau ngày mất nước. Không đầu hàng, tổ quốc lâm nguy. Máu ba nhuộn thắm Quốc Kỳ. Trước nhà.

Tình Có Như Không

Tác giả: Trần Thiện Thanh Toàn

Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình bay cao như đập cánh lên mau cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình.

Tình Đầu Tình Cuối

Tác giả: Trần Thiện Thanh Toàn

Tình đầu hay tình cuối khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau? Khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu, biết thức trắng, biết trống vắng và biết nếm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Toàn