Mưa Tuyết

Tác giả: Hoàng Tỷ

Ca sỹ thể hiện: Yến Khoa; Mỹ Hạnh; Lucia Kim Chi; Lưu Bích; Chưa Biết; Minh Nguyễn

Ngoài kia mưa tuyết rơi. Mang nỗi đau giữa chiều hoang vắng. Người ơi em vẫn mơ. Mơ bóng ai nơi tận phương trời. Ta đã xa rồi xa. Tình hôm nay vẫn luôn nồng say. Từng cơn gió sắt se lòng. Nơi bến xưa có em đợi mong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Tỷ