Nửa Trái Tim Yêu Người

Tác giả: Phùng Anh Duy

Ca sỹ thể hiện: Nguyên Khang; Tiến Dũng; Trần Cao; Uyên Thanh; Minh Thuận; Quang Dũng; UAD AE5400; Xlarge

Em tiễn anh đi về với người. Về nơi ấy mai này có nhớ em không ? Anh bước đi em ngồi bạn với gió trăng. Trong gió mưa sa tóc em giấu ngấn lệ rơi. Khi bóng anh về xa cuối trời. Gọi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phùng Anh Duy