Quê Hương và Mẹ Hiền

Tác giả: Văn Đắc Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Tâm Đoan; Ngọc Huyền; NguoiDepDiamond; Chưa Biết; Hương Lan

Mây giăng bao la xa khuất mờ vùng trời quê hương. Bao năm tha hương tháng ngày chờ mong ngày về. Năm xưa con đi đôi dòng nước mắt mẹ tuôn. Nay con trở về lòng mang nỗi buồn thiên thu. Hôm nay xuân sang man mác buồn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Văn Đắc Nguyễn