Tháng Ba Tây Nguyên

Tác giả: Văn Thắng

Ca sỹ thể hiện: Anh Thơ; Rơ Chăm Phiang; Tường Vy

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông. Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối. Chiều chiều cha chọn một góc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Văn Thắng