Thần Kinh Thương Nhớ

Tác giả: Thế Minh

Ca sỹ thể hiện: Nhiều Nghệ Sĩ; Vân Khánh; Ngô Quốc Linh; Thanh Tuyền; Hồng Thảo; Hồng Vân; Lưu Ánh Loan

Sao anh không về thăm lại miền Trung. Thăm đôi đỉnh Ngự và nước Hương Giang. Ngày nào đôi đứa đôi đường. Lòng em thương nhớ vô vàng. Mong anh mấy mùa thu sang. Anh ơi! bây giờ anh ở nơi mô. Có thầm nhắc nhở đến chốn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thế Minh