Những album tạo bởi HongThao (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Người mẹ bán nón 3 548
Anh Cu Di Di 6 1616
Lòng Mẹ 4 2857
Chiều Qua Phà Hậu Giang 4 3168
Về Đâu Mái Tóc Người Thương 4 18061
Để Trả Lời Một Câu Hỏi 8 2716
Biết Đến Bao Giờ 3 1112
Nỗi Buồn Mẹ Tôi 14 7724
Người Thương Kẻ Nhớ 9 2420
Để Ta Say 7 2624