Tuổi Xuân (Quây Quần Hát Múa)

Tác giả: Nguyễn Quí Thuận

Nào chúng mình ra quay một vòng hát mà chơi. Hoà cao tiếng lên đưa nhịp lòng vang khắp nơi. Đời có đoàn ta sao bỏ hoài những ngày vui. Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái. Nào đứng cầm tay chung một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Quí Thuận